Erasmus

Erasmus jest programem dla uczelni, instytutów, ich studentów, doktorantów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów/doktorantów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom/instytutom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

  • 27 krajów Unii Europejskiej,
  • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia
  • kraj kandydujący: Turcja.

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych (CBMiM) otrzymało Kartę Uczelni Erasmusa w 2009 roku.

Podziel się

Polecane strony