XX Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

XX Festiwal

Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

w dniach 18 – 25 października 2021,

  wydarzenia naukowe, kulturalne i artystyczne przygotowane m. in. przez łódzkie uczelnie wyższe, instytucje naukowe, kulturalne oraz przez Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

W programie  XX Festiwalu występują pracownicy i doktoranci z Centrum, których będzie można obejrzeć i wysłuchać on-line na platformie MS Teams w dniu  21.10.2021r.:

Sala 1:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNjZjY5ZjktZDBmZC00NjVhLWE5OTgtMjA1MDVjOTE2NTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb%22%2c%22Oid%22%3a%22d6ff70fc-1aed-4b36-a1ad-f22cad9531ea%22%7d

godz. 9.50-10.10

  1. mgr Damian Kaniowski – „Pierścienie z brylantami jako narzędzie do walki z chorobami nowotworowymi”

godz. 10.10-10.30

  1. mgr Damian Mickiewicz – „Sól biała czy himalajska? Cukier biały czy trzcinowy?”

godz. 10.30-10.50

  1. dr Agnieszka Bodzioch – „Chiralność- zagadka życia na Ziemi”

godz. 10.50-11.10

  1. mgr Inna Shkyliuk – „Iluzja – czy Oczy mogą kłamać?”

Sala 6:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI4NDFmNmQtYTJjNy00Njg0LTljMWEtMzQwY2I0MTA2NmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb%22%2c%22Oid%22%3a%22d6ff70fc-1aed-4b36-a1ad-f22cad9531ea%22%7d

godz. 9.50-10.10

  1. dr Hanieh Kargarzadeh – „Science and Nature”

Wykłady popularno-naukowe są przygotowane zarówno dla młodzieży szkolnej jak i  dla wszystkich zainteresowanych. Natomiast dla przedszkolaków, doświadczenia z zakresu chemii i fizyki – wykorzystując proste ogólnie dostępne i bezpieczne środki – będzie prowadziła

dr Agnieszka Tomaszewska-Antczak.

Poniżej szczegółowy Program XX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki:

Program festiwalu

Autor: Barbara Jeżyńska
Opublikowano: 18.10.2021
Podziel się

Polecane strony