HR Excellence in Research

Dyrektor CBMiM PAN sygnował list intencyjny, wyrażający wolę przyjęcia w procedurach funkcjonowania instytutu zapisów Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych i otrzymania prawa do znaku HR Excellence in Research.

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z przyjemnością zawiadamia, iż w dniu 30 grudnia 2015 r. Dyrektor CBMiM, Pan prof. Stanisław Słomkowski, sygnował list intencyjny, wyrażający wolę przyjęcia w procedurach funkcjonowania instytutu zapisów Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych i otrzymania prawa do znaku HR Excellence in Research. Dokumenty te, wynikające z Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 11 marca 2005 r., zawierają regulacje dotyczące zasad i wymagań co do roli, zakresu obowiązków oraz uprawnień pracowników naukowych i ich pracodawców/grantodawców, a także zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy/grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców.

Centrum w pełni podziela założenia i wartości stanowiące podstawę opracowania powyższych dokumentów oraz ma świadomość, że ich wdrożenie w ramach CBMiM PAN jest niezbędne dla dalszego pomyślnego rozwoju oraz osiągania kolejnych sukcesów w dziedzinach nauki obecnych w instytucie. Natomiast pozyskanie przez CBMiM znaku HR Excellence będzie niewątpliwie stanowiło czynnik decydujący o znacznym wzroście atrakcyjności Centrum dla dotychczasowych oraz potencjalnych pracowników naukowych, którzy przede wszystkim stanowią o aktywach i możliwościach każdego instytutu naukowego.

Realizując deklarację zawartą we wspomnianym liście intencyjnym, obecny Dyrektor Centrum, Pan prof. Marek Potrzebowski, powołał w dniu 22 stycznia 2016 r. Grupę Roboczą, mającą na celu przeprowadzenia analizy aktualnych procedur mających wpływ na sferę HR w instytucie, w świetle dokumentów Karty oraz Kodeksu, czego efektem jest przesłany w dniu 15 lutego 2016 r. do Komisji Europejskiej raport podsumowujący, zawierający konkretny plan działań zmierzających do udoskonalenia wymagających tego obszarów, stwierdzonych w szczególności w toku przeprowadzonej wśród naukowców ankiety wewnętrznej. Centrum ma nadzieję uzyskać na tej podstawie prawo do posługiwania się znakiem HR Excellence oraz potwierdzić je w kolejnych latach, stając się również w tym aspekcie jednym z wiodących ośrodków naukowych w skali kraju oraz na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji…

Autor: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Opublikowano: 15.02.2016
Aktualizacja: 14.04.2019
Podziel się

Polecane strony