Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych

XV Międzynarodowe (dawniej Ogólnopolskie) Sympozjum
„Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych”.
15th International Symposium
„Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds”

16 listopada 2012

Obrady Sympozjum, w którym udział jest bezpłatny, odbędą się w CBMiM PAN w Łodzi, ul. Sienkiewicza 112. W programie Sympozjum znajdą się wykłady plenarne i sesja plakatowa.

Wykłady plenarne uprzejmie zgodzili się wygłosić profesorowie:
Kei Goto (Graduate School of Science and Engineering, Tokyo University of Technology, Japonia),
Holm Petzold (Technical University Chemnitz, Niemcy),
Rainer Winter (University of Konstanz, Niemcy)
K. Michał Pietrusiewicz (Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska).

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy uprzejmie o elektroniczne przesłanie zgłoszenia (formularz od pobrania) oraz jednostronicowego, standardowego (A-4) streszczenia plakatu do dnia 26 października 2012 roku na adres: zchh@cbmm.lodz.pl (Aleksandra Stefańska, CBMiM PAN w Łodzi, 90-363 Łódź, Sienkiewicza 112, tel. (42) 68 03 221)

Z poważaniem,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Przewodniczący Sekcji
Chemii Heteroorganicznej PTChem
Prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński

PS.: Informujemy również, że w dniu 15 listopada 2012 roku (czwartek) Sekcja Chemii Heteroorganicznej PTChem, CBMiM PAN w Łodzi i Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, organizują na terenie Instytutu (Częstochowa, aleja Armii Krajowej 13/19, sala 139) „XI International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds”. Kontakt: dr Tomasz. Girek, tel.: (34) 3615154.

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Opublikowano: 02.09.2012
Aktualizacja: 02.04.2019
Podziel się

Polecane strony