mgr Vahid Rahmanian

„Polyethylene Nanocomposites with Carbon Nanofillers: Similarities and Differences” Data obrony pracy doktorskiej: 16.02.2024  r. promotor:  prof. dr hab. Andrzej Gałęski…

mgr Patrycja Maria Pokora-Sobczak

„Wybrane optycznie czynne fosforoorganiczne tio i selenokwasy  i ich sole: syntezy, badania strukturalne oraz wykorzystanie w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego…

mgr Patrycja Szczupak

„Aktywność białka SeIU w syntezie modyfikowanych nukleozydów w transferowych RNA” Data obrony pracy doktorskiej: 06.09.2023 r. promotor:  prof. dr hab….

mgr inż. Damian Mickiewicz

„Sferoidalne mikrocząstki o rdzeniu polistyrenowym i powłoce wzbogaconej w poliglicydol: otrzymywanie, funkcjonalizacja, właściwości i samoorganizacja.” Data obrony pracy doktorskiej:   26.04.2023…

mgr Joanna Zakrzewska

„Koloidalne nanokryształy metali szlachetnych i ich bimetaliczne stopy o kontrolowanym składzie i strukturze: synteza, charakterystyka, właściwości” Data obrony pracy doktorskiej:…

mgr Joanna Bojda

“Wpływ odkształcenia ścinającego na krystalizacje polimerów biodegradowalnych.” Data obrony pracy doktorskiej: 26.09.2022 r. promotor:  prof. dr hab. Ewa Piórkowska-Gałęska recenzenci:…

mgr Ramin Hosseinnezhad

„Biocomposites with nanofibers generated by shear and shear induced crystallization.” Data obrony pracy doktorskiej: 09.12.2021 r., godz. 11:30 promotor: dr…

mgr Damian Mateusz Kaniowski

„Oligonukleotydy antysensowe i ich nanostruktury skoniugowane z klastrami boru; charakterystyka fizykochemiczna i biologiczna.” Data obrony pracy doktorskiej: 03.09.2021 r., godz….

mgr Justyna Krajenta

„Wpływ ograniczenia splątań makrocząsteczek na formowanie i właściwości wybranych polimerów krystalizujących .” Data obrony pracy doktorskiej: 17.06.2021 r., godz. 13:00…

mgr Bartłomiej Stefan Kost

„Supramolekularne polilaktydy jako potencjalne nośniki związków biologicznie aktywnych.” Data obrony pracy doktorskiej: 05.02.2021 r., godz. 12:00. promotor: dr hab. Tadeusz Biela,…

mgr Klaudia Adrianna Piekarska

„Materiały kompozytowe z matrycą polilaktydową.” Data obrony pracy doktorskiej: 08.12.2020 r., godz. 11:00. promotor: prof. dr hab. Ewa Piórkowska-Gałęska recenzenci:…

mgr Aleksandra Paulina Jasiak

„Metody przepływowe w syntezie chiralnych i achiralnych związków heteroorganicznych.” Data obrony pracy doktorskiej: 05.10.2020, godz. 13:00 promotor: prof. dr hab….

mgr inż. Ignacy Przemysław Janicki

„Nowe zastosowania metod biokatalitycznych w asymetrycznej syntezie związków heteroorganicznych przy wykorzystaniu ene-reduktaz oraz katalitycznego promiskuityzmu enzymów.” Data obrony pracy doktorskiej:…

mgr Kinga Piórecka

„Otrzymywanie i badania kompleksów i koniugatów silseskwioksanów z antracyklinami.” Data obrony pracy doktorskiej: 05.10.2020, godz. 10:30 promotor: prof. dr hab….

mgr inż Przemysław Jacek Sowiński

„Nucleation of crystallization of isotactic polypropylene under high pressure” Data obrony pracy doktorskiej: 22.05.2020 roku o godz. 11:00 w sali…

Polecane strony