mgr Klaudia Adrianna Piekarska

„Materiały kompozytowe z matrycą polilaktydową.” Data obrony pracy doktorskiej: 08.12.2020 r., godz. 11:00. promotor: prof. dr hab. Ewa Piórkowska-Gałęska recenzenci:…

mgr Aleksandra Paulina Jasiak

„Metody przepływowe w syntezie chiralnych i achiralnych związków heteroorganicznych.” Data obrony pracy doktorskiej: 05.10.2020, godz. 13:00 promotor: prof. dr hab….

mgr inż. Ignacy Przemysław Janicki

„Nowe zastosowania metod biokatalitycznych w asymetrycznej syntezie związków heteroorganicznych przy wykorzystaniu ene-reduktaz oraz katalitycznego promiskuityzmu enzymów.” Data obrony pracy doktorskiej:…

mgr Kinga Piórecka

„Otrzymywanie i badania kompleksów i koniugatów silseskwioksanów z antracyklinami.” Data obrony pracy doktorskiej: 05.10.2020, godz. 10:30 promotor: prof. dr hab….

mgr inż Przemysław Jacek Sowiński

„Nucleation of crystallization of isotactic polypropylene under high pressure” Data obrony pracy doktorskiej: 22.05.2020 roku o godz. 11:00 w sali…

mgr Bartłomiej Przemysław Gostyński

„Teoretyczne badania mechanizmu katalitycznego podstawienia nukleofilowego przy krzemie” Data obrony pracy doktorskiej 02.12.2019 roku o godz. 12:00 w sali 09…

mgr Jacek Piotr Chrzanowski

„Nowe chiralne związki heteroorganiczne jako ligandy i/lub katalizatory organiczne: otrzymywanie, badania strukturalne oraz wybrane zastosowania syntetyczne” Data obrony pracy doktorskiej…

mgr Maria Elżbieta Nowacka

„Funkcjonalizowane liniowe polisilseskwioksany – synteza, właściwości i zastosowanie” Data obrony pracy doktorskiej 11.10.2019 roku o godz. 11:00 w sali 09…

mgr inż. Justyna Śniechowska

„Synteza i badania strukturalne modyfikowanych porfirynoidów” Data obrony pracy doktorskiej 11.04.2019 roku o godz. 13:00 w sali 09 CBMiM. promotor:…

mgr Liliana Monika Czernek

„Investigations on the role of cancer-derived exosomes in intercellular communication” data wszczęcia przewodu doktorskiego: 08 lutego 2016 r. streszczenie rozprawy…

mgr Beata Dominika Łukasik

Synteza nowych chiralnych bloków budulcowych i ich zastosowanie w syntezie cyklopentanoidów data wszczęcia przewodu doktorskiego: 23 lutego 2015 r streszczenie…

mgr inż. Dominika Joanna Jędrzejczyk

Structurally defined RNA nanoparticles for gene expression regulation data wszczęcia przewodu doktorskiego:16 maja 2016 roku streszczenie rozprawy doktorskiej (pol.) streszczenie…

mgr inż. Adam Krzysztof Michalski

Supramolekulame struktury liniowych i gwiaździstych polilaktydów poprzez oddziaływania grup końcowych i stereokompleksowanie data wszczęcia przewodu doktorskiego:12 października 2015 roku streszczenie…

mgr inż. Emilia Kowalska

Nowe warianty reakcji cyklizacji Friedela-Craftsa/Bradshera w syntezie (hetero)acenów data wszczęcia przewodu doktorskiego:24 października 2016 roku streszczenie rozprawy doktorskiej (pol.) streszczenie…

mgr Justyna Milczarek

Badania skoniugowanych oligoelektrolitów jako potencjalnych sond fluorescencyjnych do barwienia membran komórkowych data wszczęcia przewodu doktorskiego:08 lutego 2016 roku streszczenie rozprawy…

Polecane strony