Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN – 78 członkiem PACTT

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN dołączyło do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT).

PACTT to ogólnopolska, dobrowolna sieć współpracy przedstawicieli z jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej polskich uczelni, instytutów badawczych oraz PAN.

Główne cele PACTT to:

  • wymiana doświadczeń, wiedzy oraz dobrych praktyk wśród członków Porozumienia,
  • doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników Centrów Transferu Technologii,
  • współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • integracja środowiska zawodowego odpowiedzialnego za transfer wiedzy i technologii w warunkach akademickich,
  • wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem.

Więcej informacji nt. PACTT oraz pełna lista jej członków na stronie: https://pactt.pl/

Autor: Edyta Grzesiak
Opublikowano: 08.10.2021
Aktualizacja: 11.10.2021
Podziel się

Polecane strony