19th International Symposium “Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds”

http://achhc.cbmm.lodz.pl/

Sekcja Chemii Heteroorganicznej PTChem oraz Centrum Badań  Molekularnych i Makromolekularnych PAN organizują w dniu 25 listopada 2015 roku (piątek):

19th International Symposium
„Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds”

Obrady Sympozjum, w którym udział jest bezpłatny, odbędą się w CBMiM PAN w Łodzi, ul. Sienkiewicza 112.

Osobami, którym dedykowane będzie tegoroczne Sympozjum są profesorowie: Jerzy Wicha (IChO PAN Warszawa – z okazji Jego 80 urodzin) oraz K. Michał Pietrusiewicz (UMCS Lublin – z okazji Jego 70 urodzin). W programie Sympozjum znajdą się wykłady plenarne i zaproszone oraz sesja plakatowa. Wykłady plenarne uprzejmie zgodzili się wygłosić profesorowie: Kin-ya Akiba (Hiroshima and Waseda University); Herbert Mayr (Ludwig-Maximilians-Universität München); Manfred Scheer (Universität Regensburg); Lothar Weber (Universität Bielefeld), a wykłady na zaproszenie dr Anka Pejovic (University of Kragujevac) i dr Oleg M. Demchuk (UMCS Lublin).

Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji Współpracownikom i Kolegom,
a osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum o elektroniczne przesłanie zgłoszenia oraz jednostronicowego, standardowego (A-4) streszczenia plakatu w języku angielskim do dnia

20 października 2016 roku
na adres Sekretarzy Sympozjum:
Dr Dorota Krasowska i mgr Tomasz Cierpiał CBMiM PAN w Łodzi,
90-363 Łódź, Sienkiewicza 112, tel. (42) 68 03 217 lub (42) 68 03 234
e-mail: achhcconference@gmail.com

Z poważaniem,
Przewodniczący Sekcji
Chemii  Heteroorganicznej PTChem
Prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Józef Drabowicz

PS.: Informujemy również, że w dniu 24 listopada 2016 roku (czwartek) Sekcja Chemii Heteroorganicznej PTChem, CBMiM PAN w Łodzi i Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, organizują na terenie Instytutu (Częstochowa, aleja Armii Krajowej 13/19, sala 139) zadedykowane Pani prof. Wandzie Śliwie „XV International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds”. Kontakt: Dr Tomasz Girek, tel. 501 293 504, e-mail: t.girek@ajd.czest.pl.

Autor: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Opublikowano: 12.10.2016
Aktualizacja: 27.05.2019
Podziel się

Polecane strony