Konferencja Instytutów Naukowych Łodzi

W dniu 17 grudnia 2015 r. w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi odbyło się posiedzenie dyrektorów instytutów wchodzących w skład powołanej dnia 17 października 2014 r., podczas spotkania łódzkiego środowiska naukowego, Konferencji Instytutów Naukowych Łodzi i Województwa Łódzkiego przy Polskiej Akademii Nauk Oddział Łódź (KIN).

– działalność na rzecz nauki i edukacji,
– popularyzacja osiągnięć naukowych,
– wymiana doświadczeń pomiędzy członkami,
– tworzenie właściwej atmosfery dla funkcjonowania Jednostek w Łodzi i województwie
łódzkim.

Konferencja Instytutów Naukowych Łodzi i Województwa Łódzkiego przy Polskiej Akademii Nauk Oddział Łódź (KIN), została powołana podczas spotkania łódzkiego środowiska naukowego w dniu 17 października 2014 roku. Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi, której Prezesem jest prof. dr hab. Aleksander Welfe, członek korespondent PAN, jest siedzibą Biura Konferencji.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia ustalono główne cele oraz strukturę Konferencji Instytutów Naukowych, którą utworzyło 9 Instytutów Naukowych:

  • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej  Akademii Nauk
  • Europejskie Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
  • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  • Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi
  • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Instytut Włókiennictwa
  • Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i  Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Pobierz informator KIN

Autor: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Opublikowano: 17.12.2015
Aktualizacja: 02.04.2019
Podziel się

Polecane strony