Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych

Szanowni Państwo,
Sekcja Chemii Heteroorganicznej PTChem organizuje w dniu 18 listopada 2011 roku (piątek):

XIV Ogólnopolskie Sympozjum
„Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych”.

Obrady Sympozjum, w którym udział jest bezpłatny, odbędą się w CBMiM PAN w Łodzi, ul.  Sienkiewicza 112. Tegoroczne Sympozjum dedykowane jest profesorowi Józefowi Drabowiczowi, wieloletniemu organizatorowi sympozjów tej serii, z okazji Jego 65 urodzin. W programie Sympozjum znajdą się wykłady plenarne i sesja plakatowa. Wykłady plenarne uprzejmie zgodzili się wygłosić profesorowie: Filip Bures (University of Pardubice, Czechy), Antonella Capperucci (Universita degli Studi di Firenze, Włochy), Jean-Claude Guillemin (ENSC Rennes, Francja), Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska) i Wolfgang Weigand (F. Schiller University of Jena, Niemcy).

Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji Pana/i współpracownikom i kolegom, a osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum o elektroniczne przesłanie zgłoszenia oraz jednostronicowego, standardowego (A-4) streszczenia plakatu do dnia 26 października 2011 roku na adres:
Aleksandra Stefańska, CBMiM PAN w Łodzi, 90-363 Łódź, Sienkiewicza 112, tel. (42) 68 03 221; e-mail: ZChH@cbmm.lodz.pl

Z poważaniem,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Przewodniczący Sekcji
Chemii Heteroorganicznej PTChem
Prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński

PS.: Informujemy również, że w dniu 17 listopada 2011 roku (czwartek) Sekcja Chemii Heteroorganicznej PTChem, CBMiM PAN w Łodzi i Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, organizują na terenie Instytutu (Częstochowa, aleja Armii Krajowej 13/19, sala 139) „XI International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds”. Kontakt: dr Tomasz. Girek, tel.: (34) 3615154.

Serdecznie zapraszamy!

[formularz zgłoszenia]

Autor: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Opublikowano: 12.09.2011
Aktualizacja: 02.04.2019
Podziel się

Polecane strony