XVI Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych”

XVI Międzynarodowe Sympozjum
„Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych”.
16th International Symposium
„Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds”

Do pobrania: InformacjaProgram Sympozjum

Obrady Sympozjum, w którym udział jest bezpłatny, odbędą się w CBMiM PAN w Łodzi, ul. Sienkiewicza 112. Tegoroczne Sympozjum dedykowane jest profesorowi Piotrowi Kiełbasińskiemu, wieloletniemu organizatorowi sympozjów tej serii, z okazji Jego 65 urodzin.

W programie Sympozjum znajdą się wykłady plenarne i sesja plakatowa. Wykłady plenarne uprzejmie zgodzili się wygłosić profesorowie: Christian Müller (Freie Universität Berlin, Niemcy), Toshiaki Murai (Gifu University, Japonia), Valerij A. Nikolaev (St. Petersburg State University, Rosja), Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska), Hans-Ulrich Reissig (Freie Universität Berlin, Niemcy), Christian V. Stevens (Ghent University, Belgia).
Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum o elektroniczne przesłanie zgłoszenia oraz jednostronicowego, standardowego (A-4) streszczenia plakatu w języku angielskim do dnia 26 października 2013 roku na adres:

Aleksandra Stefańska, CBMiM PAN w Łodzi,  tel. (42) 6803221; e-mail: zchh@cbmm.lodz.pl Przyjęcie plakatu zostanie potwierdzone do 31 października 2013r.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Józef Drabowicz

PS.: Informujemy również, że w dniu 14 listopada 2013 roku (czwartek) Sekcja Chemii Heteroorganicznej PTChem, CBMiM PAN w Łodzi i Instytut Chemii,  Ochrony Środowiska i Biotechnologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, organizują na terenie Instytutu (Częstochowa, aleja Armii Krajowej 13/15, sala 139) „XII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds”. Kontakt: dr Tomasz. Girek, tel.: (34) 3615154.

Autor: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Opublikowano: 04.09.2013
Aktualizacja: 02.04.2019
Podziel się

Polecane strony