dr Urszula Mizerska

Nowe materiały krzemowe 2D i 3D otrzymywane przez funkcjonalizację i sieciowanie poIihydrometylosiloksanu (PH MS). data wszczęcia postępowania: 01.05.2023 r. Wniosek…

dr Tomasz Pawlak

Krystalografia NMR jako uniwersalne narzędzie badań form krystalicznych na przykładzie leków i materiałów funkcjonalnych. data wszczęcia postępowania: 27.09.2022 r. Wniosek Autoreferat…

dr Monika Gosecka

Wiązania odwracalne w projektowaniu materiałów polimerowych o właściwościach termo- i chemowrażliwych. data wszczęcia postępowania: 22.10.2020   Wniosek Autoreferat Skład Komisji Habilitacyjnej…

dr Tomasz Makowski

Elektroprzewodzące, superhydrofobowe i antybakteryjne materiały włókniste, w tym biodegradowalne, uzyskiwane poprzez modyfikację powierzchni . data wszczęcia postępowania: 07.10.2020   Wniosek Autoreferat…

dr inż. Marek Brzeziński

Mikro- i nano-cząstki polilaktydowe, jako potencjalne nośniki leków w terapiach przeciwnowotworowych . data wszczęcia postępowania: 21.10.2020   Wniosek Autoreferat Skład Komisji…

dr Agnes Ewa Ostafin

Wieloskładnikowe nanomateriały w medycynie i diagnostyce – synteza i właściwości fizykochemiczne. data wszczęcia postępowania: 18.03.2019   Wniosek Autoreferat Skład Komisji…

dr inż Remigiusz Żurawiński

Fosfoniany jako reagenty i bloki budulcowe w syntezie związków biologicznie czynnych data wszczęcia postępowania: 15.04.2019   Wniosek Autoreferat Skład Komisji…

dr Marta Dudek

Implementacja nowoczesnych metod spektroskopowych i obliczeniowych w analizie strukturalnej produktów pochodzenia naturalnego i aktywnych składników leków. data wszczęcia postępowania: 12.03.2019…

dr Alicja Wzorek

Zjawisko samo-dysproporcjonowania enancjomerów (ang. self-disproportination of enantiomers) SDE towarzyszące achiralnej chromatografii kolumnowej jako metoda enancjomerycznego wzbogacania związków data wszczęcia postępowania:…

dr inż. Beata Miksa

Synteza fluorescencyjnych nośników leków przeciwnowotworowych dedykowanych optycznym metodom obrazowania molekularnego data wszczęcia postępowania: 12.12.2018   Wniosek Autoreferat Skład komisji Harmonogram…

dr inż. Krystyna Rózga-Wijas

Synteza i zastosowania modyfikowanych nanokrzemionek i silseskwioksanów data wszczęcia postępowania: 03.01.2018   Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Skład komisji…

dr Agnieszka Krakowiak

Tiofosforanowe analogi nukleotydów jako substraty i inhibitory enzymów Fhit i Hint1, supresorów nowotworowych z rodziny białek HIT data wszczęcia postępowania:…

dr Małgorzata Baśko

Kationowa (ko)polimeryzacja L,L-laktydu data wszczęcia postępowania: 18.06.2015   Wniosek Autoreferat I sklad Komisji CK II sklad Komisji CK  harmonogram uchwała…

dr Arkadiusz Chworoś

Samo-­organizujące się fragmenty RNA data wszczęcia postępowania: 22.11.2013   Wniosek Autoreferat Sklad Komisji Harmonogram Uchwała

dr Wojciech Dąbkowski

STUDIA NAD UKŁADAMI P(III)-ARYLOKSY I ICH ZASTOSOWANIE W SYNTEZIE BIOFOSFORANÓW data wszczęcia postępowania: 06.09.2013   Wniosek Autoreferat Sklad Komisji Harmonogram…

Polecane strony