dr Tomasz Pawlak

Krystalografia NMR jako uniwersalne narzędzie badań form krystalicznych na przykładzie leków i materiałów funkcjonalnych.

data wszczęcia postępowania: 27.09.2022 r.

Postępowanie habilitacyjne  na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

Autor: Barbara Jeżyńska
Opublikowano: 21.10.2022
Aktualizacja: 15.06.2023
Podziel się

Polecane strony