Skład zespołu

Grupa Sterująca
Prof. dr hab. Marek Potrzebowski – Dyrektor Instytutu
Prof. dr hab. Arkadiusz Chworoś – zastępca Dyrektora ds. Naukowych
mgr Krzysztof Ławiński – zastępca Dyrektora ds Ogólnych i Technicznych

HRS4R Unit
(48) (42) 68 03 302
110/B
Beata Kurzyk, MA, MSc.

Komisja ds. Równego Traktowania / Grupa Robocza – kontakt za pośrednictwem HRS4R Unit
Irena Bąk-Sypień, PhD
Marek Brzeziński, PhD with „habilitation”
Piotr Guga, PhD with „habilitation”
Małgorzata Kwiatkowska, PhD
Tomasz Makowski, PhD with „habilitation”
Aneta Rzewnicka, PhD

Komisje powołane w celu określenia poziomu przestrzegania zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz w Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych  (C & C principles of the Charter and Code).
1. Aspekty etyczne i zawodowe
Aneta Rzewnicka, PhD
Grażyna Mielniczak, PhD
Małgorzata Kwiatkowska, PhD
Justyna Śniechowska, PhD
2. Rekrutacja pracowników
Teresa Basińska, PhD with „habilitation”
Andrzej Pawlak, PhD with „habilitation”
Irena Bąk-Sypień, PhD
Izabela Pospiech, MA (HR Unit)
3. Warunki pracy i zabezpieczenie społeczne
Monika Gosecka, PhD
Marek Brzeziński, PhD
Mehrnaz Khalaji, MSc (PhD student)
Beata Kurzyk, MA, MSc
4. Szkolenia i rozwój kariery
Piotr Guga, PhD with „habilitation”
Agnieszka Krakowiak, PhD with „habilitation”
Katarzyna Ebenryter-Olbińska, PhD
Barbara Jeżyńska, PhD (Research Office)

Podziel się

Polecane strony