Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Przemysława Jacka Sowińskiego

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Rada Naukowa Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi uprzejmie informuje, że w dniu 22.05.2020 roku o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:                                      https://jitsi.cbmm.lodz.pl/ObronapracydoktorskiejPrzemyslawSowinski

mgr inż. Przemysław Jacek Sowiński

„Nucleation of crystallization of isotactic polypropylene under high pressure”.                  („Zarodkowanie krystalizacji izotaktycznego polipropylenu pod wysokim ciśnieniem”)

promotor:
prof. dr hab. Ewa Piórkowska-Gałęska

recenzenci:
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
prof. dr hab. Jarosław Janicki (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

 

Praca wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, ul. Tylna 3. Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są na stronie CBMiM (https://www.cbmm.lodz.pl/przewody-doktorskie/)

Wszystkie prezentowane podczas Publicznej Obrony treści w systemie interaktywnym online stanowią własność Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk i jego Twórcy.

Autor: Barbara Jeżyńska
Opublikowano: 11.05.2020
Aktualizacja: 22.05.2020
Podziel się

Polecane strony