Granty dla naukowców z CBMiM PAN w Łodzi

W ostatnim półroczu sześciu naukowców naszego Instytutu uzyskało znaczące finansowanie grantów przyznanych w konkursach Agencji Badań Medycznych (ABM) i Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Grant przyznany w konkursie Agencji Badań Medycznych (ABM)

Prof. dr hab. Barbara Nawrot
Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids;

Grant przyznany w konkursie NCN – OPUS LAP 25

Prof. dr hab. Marek Potrzebowski
Uczenie maszynowe i zaawansowana krystalografia NMR – komplementarne narzędzia do optymalizacji dróg syntezy, przewidywania i rozwiązywania struktur złożonych układów ko-krystalicznych oraz ich amorficznych analogów;

Granty przyznane w konkursie NCN – OPUS 25

Prof. dr hab. Arkadiusz Chworoś
Teoretyczne przewidywanie, synteza chemiczna i analiza biologiczna nowej klasy inhibitorów HSPA5;

Dr hab. Artur Józef Różański, Profesor Instytutu
Nanostruktura obszarów nieuporządkowanych, a właściwości barierowe polimerów częściowo krystalicznych;

Dr hab. Monika Gosecka, Profesor Instytutu
Biżele o kontrolowanym uwalnianiu hydrofilowych i hydrofobowych związków terapeutycznych jako potencjalnych opatrunków w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej;

Grant przyznany w konkursie NCN – PRELUDIUM BIS 5

Dr hab. inż. Marek Brzeziński, Profesor Instytutu
Chemia typu „klik”w kanałach mikroprzepływowych jako narzędzie do budowy
nanomateriałów przeciwko drobnoustrojom lekoopornym.

Autor: Beata Kurzyk
Opublikowano: 07.03.2024
Podziel się

Polecane strony