PASIFIC  – Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity.


Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN zaprasza naukowców do aplikowania w ramach programu stypendialnego PASIFIC.

PASIFIC to program współfinansowany przez Unię Europejską z programu Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie w konkursie COFUND.

Celem programu jest umożliwienie 50 naukowcom z całego świata odbycie dwuletnich pobytów naukowych w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Stypendia programu PASIFIC przeznaczone są dla naukowców posiadających stopień doktora lub równoważne doświadczenie akademickie, dowolnej narodowości.

Stypendyści mają swobodę wyboru obszaru badawczego, instytutu przyjmującego oraz opiekuna naukowego. Lista opiekunów naukowych CBMiM PAN  dostępna jest tutaj.

Pierwszy nabór wniosków w konkursie PASIFIC 1 rozpocznie się już 15 marca i potrwa do 30 czerwca 2021 r.

Budżet programu to blisko 12 mln EUR.

Program PASIFIC oferuje:

  • miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2,500 EUR netto
  • w uzasadnionych przypadkach dodatek rodzinny w wysokości 7200 EUR na 2 lata
  • budżet na badania w wysokości do 93,000 EUR na projekt (w tym 20% kosztów pośrednich).

Procedura:
Naukowiec, który zdecyduje się aplikować i wziąć udział w programie, zgłasza chęć uczestnictwa. Przed złożeniem wniosku o stypendium PASIFIC kandydat na stypendystę, wybiera odpowiedni instytut PAN i potencjalnego przełożonego, który zobowiązuje się wspierać badania stypendysty. Po wyrażeniu zgody na prowadzenie badań w odpowiednim instytucie Polskiej Akademii Nauk konieczne będzie uzyskanie listu poparcia podpisanego zarówno przez dyrektora instytutu goszczącego, jak i potencjalnego przełożonego.

Wszyscy zainteresowani kandydaci będą zobowiązani do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego w czasie trwania naboru.

Wniosek zawiera następujące dokumenty:

  •  życiorys i dorobek naukowy,
  •  opis projektu badawczego (max. 10 stron),
  • życiorys polskiego promotora i opis wpływu projektu na środowisko naukowe instytutu (do przygotowania wspólnie z przedstawicielami instytutu),
  •  samoocena etyczna (jeśli to konieczne).

Niezbędne będzie również przesłanie skanów następujących dokumentów:

  • dyplom doktora lub dokumenty potwierdzające równoważne 4-letnie doświadczenie badawcze,
  • list polecający od potencjalnego przełożonego i instytucji goszczącej.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane zostało na przełomie 11/12.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu w języku angielskim dostępne są na stronie programu PASIFIC.

 

Autor: Edyta Grzesiak
Opublikowano: 12.03.2021
Podziel się

Polecane strony