Konkurs na stanowisko Dyrektora CBMiM PAN rozstrzygnięty

W wyniku postępowania konkursowego funkcję Dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN otrzymał prof. dr hab. Stanisław Słomkowski.

Z końcem 2011 roku wygasa czteroletnia kadencja Dyrektora CBMiM PAN w Łodzi, Profesora Stanisława Słomkowskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), w dniu 21 września 2011 został ogłoszony otwarty konkurs. Jednym z kandydatów był Profesor Stanisław Słomkowski.

Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę i w wyniku postępowania konkursowego, powierzyła funkcję Dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN na okres czteroletniej kadencji do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Profesorowi Słomkowskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Autor: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Opublikowano: 20.12.2011
Aktualizacja: 02.04.2019
Podziel się

Polecane strony