Postępowania habilitacyjne na podstawie przepisów ustawy

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Autor: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Opublikowano: 02.11.2015
Aktualizacja: 02.04.2019
Podziel się

Polecane strony