Regulamin Ochrony Własności Intelektualnej

Dyrektor CBMiM PAN wprowadził Regulamin Ochrony Własności Intelektualnej i Wynagradzania Twórców Projektów Wynalazczych oraz powołał Komisję wynalazczości.

Zobacz tekst decyzji, regulaminu i załączników: [Reg_ochr_wl_int.pdf, 460 kB]

Autor: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Opublikowano: 29.03.2006
Aktualizacja: 03.04.2019
Podziel się

Polecane strony