XVI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

W dniach 18-25 kwietnia 2016r odbył się w Łodzi XVI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki. Hasło Festiwalu brzmiało: „Wiedza bez granic”. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku pracownicy Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, licznie brali aktywny udział w organizacji imprez festiwalowych, podkreślając w ten sposób obecność Centrum wśród placówek naukowych w Łodzi.

W ramach Festiwalu pracownicy CBMiM wygłosili 3 wykłady o charakterze popularno-naukowym, brali  udział w Dniach Otwartych  w Centrum oraz Pikniku Naukowym, który tradycyjnie odbywał się na rynku Manufaktury. Imprezy były dostosowane dla każdej grupy wiekowej: młodzieży licealnej, gimnazjalnej jak i dla dzieci ze szkół podstawowych.

Wykłady przedstawione w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki

W dniu 21.04.2016 r. w aulach IFE Politechniki Łódzkiej swoje prezentacje przedstawili: prof. Teresa Basińska, mgr Maria Nowacka oraz mgr Damian Mickiewicz.

W wykładzie prof. Teresy Basińskiej pt. „Cząstki sferyczne a „Cząstki sferyczne a niesferyczne – czy kształt czyni różnicę?” został przedyskutowany problem wpływu kształtu na możliwości maksymalnego upakowania cząstek o różnych kształtach w układy trójwymiarowe, a także relacje pomiędzy wielkością, kształtem a oddziaływaniem wzajemnym cząstek elipso idalnych. Podano także przykłady zastosowań cząstek niesferycznych w medycynie, biologii i optoelektronice.

Natomiast mgr Maria Nowacka na swoim wykładzie pt. „Świat nie wierzy łzom” zapoznawała swoich słuchaczy z pochodzeniem łez, co je wywołuje, jaki jest ich skład chemiczny i powiedziała kilka słów o lakrymatorach.

Kolejny prelegent mgr inż. Damian Mickiewicz w swojej prezentacji pt. “Pierwiastki wielopartyjne czy przybłędy w układzie okresowym?” wyjaśniał, dlaczego niektóre pierwiastki sprawiają problemy i gdzie powinny być umieszczone w układzie okresowym. Dlaczego noblista Linus Pauling, autor skali elektroujemności, zaproponował zmiany w budowie układu okresowego?

(Teresa Basińska)

20 kwietnia, na Wydziale Chemii UŁ  dr Marcin Cieślak wykład adresowany głównie do młodzieży szkolnej pt.: „Jak naprawić DNA?”. Podczas wykładu dr Cieślak opowiedział o kluczowej dla istnienia życia cząsteczce – DNA, o tym na jakie niebezpieczeństwa narażony jest nasz materiał genetyczny, a także o tym jakie komórka wytworzyła mechanizmy aby zapobiegać niebezpiecznym skutkom uszkodzeń.

(Julia Kaźmierczak-Barańska)

Dzień Otwarty w CBMiM PAN (22.04.2016 r.) zorganizowany przez Samorząd Doktorantów

Głównym celem tego przedsięwzięcia było przedstawienie naszego Instytutu młodzieży gimnazjalnej jak i licealnej. Z badaniami prowadzonymi w Centrum młodzież zapoznawała się poprzez ciekawe prezentacje, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Mgr Damian Mickiewicz pokazywał doświadczenia obrazujące procesy egzo i endotermiczne, mgr Joanna Bojda prezentowała otaczający nas świat oglądany w rozmiarach mikro na mikroskopie skaningowym, a dr Tomasz Makowski zapoznawał z możliwościami nowego mikroskopu sił atomowych. W Zakładzie Chemii Bioorganicznej dr Rafał Dolot przybliżał procesy krystalizacji białek, mgr Justyna Milczarek ujawniała tajniki obrazowania struktur komórkowych przy pomocy mikroskopii fluorescencyjnej a mgr inż. Dominika Jędrzejczyk opowiadała o technikach biologii molekularnej stosowanych w kryminalistyce i diagnostyce medycznej. Dni otwarte niezmiennie cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Odwiedziło nas 150 uczniów z 5 szkół (z Łodzi, Łasku, Radomska i Brzezin) a koordynatorem tej imprezy był mgr Przemysław Sowiński.

(Premysław Sowiński)

Dni Otwarte w CBMiM PAN „Co robi naukowiec w PANie – zjawiska fizykochemiczne dla dzieci” (20.04 – 21.04.2016 r.)

Wśród wielu zorganizowanych przez CBMiM imprez, należy wspomnieć o Zakładzie Chemii Bioorganicznej i jej akcji w ramach drzwi otwartych (20-21.04.2016 r.) pt.: “Co robi naukowiec w PANie”, przygotowanej z myślą o dzieciach z klas szkoły podstawowej. W bieżącym roku ZChB gościł dzieci z czterech łódzkich szkół: Pracowni Pedagogicznej “Papierowy Wiatraczek”, Prywatnej Szkoły Podstawowej Spółki Oświatowej “Scholasticus”, Szkoły Podstawowej nr 116 im. Aleksego Rżewskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego. W sumie mury Zakładu odwiedziły cztery klasy. Organizatorami zajęć byli: dr Renata Kaczmarek, dr Milena Sobczak, dr Łukasz Pęczek i dr Rafał Dolot. Dzieciom i ich opiekunom przedstawiono specyfikę pracy w laboratorium chemicznym i biochemicznym, a głównym punktem był pokaz kilkunastu prostych, aczkolwiek efektownych eksperymentów chemicznych, np. wywoływanie dżina z butelki, czy produkcja słoniowej pasty do zębów, jak również obserwacja preparatów mikroskopowych i kryształów różnych związków chemicznych. Mali naukowcy mieli również okazję samodzielnie eksperymentować, co zostało uwiecznione na załączonych zdjęciach. Sądząc po reakcjach dzieci i ich opiekunów, kolejny raz należy zaliczyć imprezę do wyjątkowo udanych.

(Rafał Dolot, Renata Kaczmarek, Łukasz Pęczek, Milena Sobczak)

Piknik Naukowy (23.04-24.04.2016 r.)

Stałe miejsce w programie Festiwalu ma od lat Piknik Naukowy usytuowany  na  rynku  Manufaktury.  Wzięła  w  nim  udział reprezentacja pracowników CBMiM z Zakładu  Chemii  Heteroorganicznej  (dr  Grażyna Mielniczak, dr Marek Koprowski, dr Krzysztof Owsianik) oraz  Zakładu Inżynierii  Materiałów Polimerowych (mgr inż. Damian Mickiewicz, mgr Agnieszka Pająk, mgr Kinga Piórecka). Podziw zwiedzających wzbudzała wystawa kryształów, które były wyhodowane przez  mgr. Damiana Mickiewicza.

Tematy przewodnie tegorocznych  pokazów  „piknikowych” pracowników ZCHH  brzmiały: „Substancje pełne energii” i „Barwne ogrody”. W myśl tych haseł zostały przedstawione ciekawe eksperymenty pokazujące w przystępny sposób różnice w gęstościach różnych gazów, takich jak: hel, azot, dwutlenek węgla, powietrze i demonstrujące takie przemiany fizyczne jak parowanie, topnienie czy sublimacja. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy ilustrujące przewodnictwo prądu przez roztwory elektrolitów i nieelektrolitów, oraz prezentacja substancji fluoryzujących otrzymanych w naszym laboratorium. Wszystkie doświadczenia prowokowały nie tylko najmłodszych uczestników Pikniku do zadawania dociekliwych pytań i dyskusji.

(Barbara Jeżyńska)

Autor: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Opublikowano: 26.04.2016
Aktualizacja: 03.04.2019
Podziel się

Polecane strony