Informator

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi należy do sieci instytutów Polskiej Akademii Nauk, utworzonej w celu prowadzenia badań podstawowych w wybranych działach nauki.

Badania prowadzone w Centrum obejmują problemy z dziedziny chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie zaawansowanych materiałów, zarówno nisko- jak i wysokocząsteczkowych.

Badania te obejmują nowe metody stereoselektywnej syntezy złożonych związków organicznych, zawierających heteroatomy takie jak fosfor, siarka i krzem; nowe techniki stereokontrolowanej syntezy modyfikowanych oligonukleotydów i ich zastosowanie w bioinżynierii protein; rozwijanie nowych metod syntezy polimerów i ich zastosowań biomateriałowych, elektronicznych i konstrukcyjnych.

Więcej informacji…

Podziel się

Polecane strony