Obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Ozgi

Rada Naukowa Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi uprzejmie informuje, że w dniu 01.04.2011 roku o godz. 12.15 w sali 09 naszego Centrum przy ul. Sienkiewicza 112 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Magdaleny Ozgi
“Badania nad aktywnością substratową oraz mechanizmem działania hydrolazy Hint1”

promotor
prof. dr hab. Wojciech J. Stec

recenzenci
prof. dr hab. Marianna Turkiewicz (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,  Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. Paweł Bieganowski (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie)

Praca wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, ul. Tylna 3.

Autor: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Opublikowano: 03.03.2011
Aktualizacja: 03.04.2019
Podziel się

Polecane strony