Usługi

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych oraz działające w jego ramach Środowiskowe Laboratorium Badań Fizykochemicznych wykonują badania nie tylko na użytek pracowników CBMM, ale świadczą również swoje usługi innym ośrodkom badawczym w całej Polsce. Doświadczeni pracownicy CBMM są również otwarci na współpracę techniczno-naukową z przemysłem.

Usługi swe oferują:

Podziel się

Polecane strony