CBMiM PAN na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

Resort Nauki ogłosił listę strategicznych infrastruktur badawczych tworzących Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. To 65 projektów z pozytywną rekomendacją zespołu doradczego i 5 wskazanych dodatkowo przez Ministra.

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN znalazło się na liście z pozytywną rekomendacją.
Infrastruktura pod nazwą Magnetyczny rezonans jądrowy – platforma interdyscyplinarnych badań fizyko-chemicznych MARGEZ powstała z inicjatywy naszego Centrum (Lider).
Konsorcjum tworzą:
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi (CBMiM PAN),
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM),
Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (IFM PAN),
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKIFP PAN),
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Umieszczenie infrastruktury badawczej na liście strategicznych infrastruktur badawczych jest wyrazem uznania jej badawczego potencjału. Jest to znaczący sukces wszystkich Członków Konsorcjum, warunkujący dalsze osiągnięcia naukowe na najwyższym poziomie, w ramach stworzonej Platformy naukowej.

Duże, strategiczne infrastruktury badawcze skupiają wokół siebie najlepszych badaczy oraz innowacyjne przedsiębiorstwa, co umożliwia rozwój gospodarczy oraz wzrost kapitału społecznego kraju. Posiadanie doskonałych laboratoriów stosujących najwyższe standardy badań oraz kształcenia, stanowi zatem naszą rozwojową konieczność” – pisze Resort Nauki.

Lista wszystkich projektów dostępna jest na stronie MNiSW.

 

Autor: Beata Kurzyk
Opublikowano: 20.01.2020
Podziel się

Polecane strony