Data wydarzenia: 01/01/2020

prof. dr hab. Marek Potrzebowski – członek korespondent PAN

Podczas ostatniej, 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, która odbyła się 5 grudnia 2019r., wybrano nowych członków krajowych PAN: 38 członków rzeczywistych i 51 członków korespondentów. Do znamienitego grona polskich naukowców został nominowany prof. dr hab. Marek Potrzebowski, Dyrektor CBMiM PAN w Łodzi. Członkowie Rady Naukowej CBMiM oraz pracownicy Centrum uroczyście świętowali przyjęcie Pana Dyrektora w poczet członków korespondentów PAN.
Gratulujemy dołączenia do wybitnej elity naukowej.

Zgromadzenie Ogólne to najwyższy organ Akademii, który sprawuje pieczę nad całokształtem jej działalności. Zrzesza naukowców odznaczających się szczególnym dorobkiem naukowym oraz podejmujących wiele działań w zakresie promowania nauki.

wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński

Relacja z 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN dostępna tutaj: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2844-nowi-czlonkowie-krajowi-pan-wybrani

Więcej informacji na stronie: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79833%2Cwyloniono-89-nowych-czlonkow-krajowych-pan.html

Od lewej: prof. M. Potrzebowski, prof. H. Kozłowski – przewodniczący Rady Naukowej CBMiM PAN

Uroczyste świętowanie nominacji prof. M. Potrzebowskiego w Centrum

Autor: Joanna Bereza
Opublikowano: 02.01.2020
Podziel się

Polecane strony