Twoja emerytura – Pracownicze Plany Kapitałowe w CBMiM PAN w Łodzi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi wprowadza na przełomie marca i kwietnia 2021 r. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), czyli nową formę oszczędzania na przyszłą emeryturę. Warto wiedzieć, na czym polega to rozwiązanie, a zwłaszcza warto znać skutki dokonywanych tym zakresie wyborów.

Szczegółowe informacje, linki z opisem oraz wzory deklaracji zamieszczone są w BIP – Twoja emerytura. Będą one przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji, co do gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę w ramach PPK.

Twoja emerytura – Pracownicze Plany Kapitałowe w CBMiM PAN w Łodzi

♦ PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania na emeryturę
♦ Do programu automatycznie włączani są pracownicy w wieku 18-55 lat. Osoby starsze – do 70 r.ż. – będą zapisywane wyłącznie na swój wniosek
♦ PPK z perspektywy Pracownika to: prywatność, dobrowolność, ulga podatkowa, zabezpieczenie bliskich

Oficjalnym operatorem Pracowniczych Planów Kapitałowych w CBMiM PAN w Łodzi jest AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

Autor: Beata Kurzyk
Opublikowano: 19.02.2021
Podziel się

Polecane strony