Dział Polimerów - Fizykochemia Polimerów i Materiałów Polimerowych

Samodzielna Pracownia Struktury Polimerów

Badania prowadzone w Pracowni koncentrują się na nowych materiałach polimerowych do zastosowań wymagajacych specjalnych własciwości. Prowadzone są prace nad modyfikacją…

Zakład Fizyki Polimerów

Dwa główne obszary naszych aktualnych zainteresowań badawczych obejmują badania biodegradowalnych materiałów polimerowych oraz nanostruktury i architektury materiałów polimerowych w nanoskali….

Zakład Inżynierii Materiałów Polimerowych

Research in Department of Engineering of Polymer Materials is directed towards development of molecular engineering methods of synthesis of macromolecules,…

Dział Chemii Organicznej - Synteza Organiczna i Chemia Nowych Materiałów

Pracownia Materiałów Anizotropowych

Badania naszego zespołu obejmują zarówno projektowanie, syntezę jak i charakteryzację samoorganizujących się materiałów organicznych do zastosowań w electrooptyce, optoelektronice, do…

Pracownia Syntezy Związków Biologicznie Czynnych

Totalna synteza produktów naturalnych i biologicznie czynnych w oparciu o reagenty fosforoorganiczne i siarkoorganiczne, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów stereochemicznych.

Pracownia Katalizy i Biotransformacji

Chemia, stereochemia i chemia bioorganiczna organicznych związków siarki, fosforu, selenu i telluru oraz ich zastosowanie w katalizie. Zastosowanie związków heteroorganicznych…

Pracownia Stereochemii

Badania Pracowni obejmują syntezy, określanie struktury, reaktywności i stereochemicznych aspektów przemian oraz próby wykorzystania w chemii nowych materiałów związków organicznych…

Dział Chemii Strukturalnej - Techniki Instrumentalne i Metody Obliczeniowe

Środowiskowe Laboratorium Fizykochemicznych Badań Związków Organicznych i Polimerów

Środowiskowe Laboratorium Fizykochemicznych Badań Związków Organicznych i Polimerów wykorzystuje spektrometrię mas (MS) oraz spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w cieczy…

Samodzielna Pracownia Modelowania Komputerowego

W pracowni realizowane są badania podstawowe polegające na komputerowym modelowaniu i symulacji reakcji chemicznych w celu zrozumienia mechanizmów reakcji oraz…

Samodzielna Pracowania Badań Strukturalnych

Samodzielna Pracownia Badań Strukturalnych CBMiM PAN to zespół naukowy zajmujący się poznawaniem i zrozumieniem budowy związków organicznych, cząsteczek leków, peptydów…

Dział Chemii Bioorganicznej - Chemia Organiczna i Medyczna, Biologia Molekularna i Komórkowa

Zespół syntetycznej chemii bioorganometalicznej

Głównym zadaniem grupy jest synteza analogów produktów naturalnych, zwłaszcza zmodyfikowanych nukleozydów i nukleotydów, w tym ich kompleksów z metalami przejściowymi….

Praktyki zawodowe

W miesiącach wakacyjnych (lipiec, wrzesień) prowadzimy praktyki laboratoryjne dla studentów łódzkich uczelni (i nie tylko…). W ramach praktyk studenckich realizujemy…

Pracownia Terapeutycznych Kwasów Nukleinowych

W Pracowni Terapeutycznych Kwasów Nukleinowych Pracowni zajmujemy się syntezą modyfikowanych nukleozydów, nukleotydów i oligonukleotydów, jako modeli do zaawansowanych badań fizyko-chemicznych,…

Laboratorium przesiewowe

Od roku 2009 w strukturach CBMM PAN istnieje Laboratorium Przesiewowe kierowane przez prof. dr hab. Barbarę Nawrot. Laboratorium powstało dzięki…

Pracownia Medycyny Molekularnej

Nasze badania skupiają się w szczególności wokół pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (egzosomów) i ich znaczenia w rozwoju chorób takich jak nowotwory czy…

Pracownia Biomateriałów

Pracownia zajmuje się następującą problematyką badawczą: Projektowanie, synteza oraz zastosowanie nanocząstek bazujących na RNA w kontroli ekspresji genów Analiza interakcji…

Dział Chemii Bioorganicznej

Zespoły badawcze Pracownia terapeutycznych kwasow nukleinowych (Prof. Barbara Nawrot) Laboratorium przesiewowe (Prof. Barbara Nawrot) Zespół syntetycznej chemii bioorganometalicznej (Prof. Roman…

Polecane strony