Monografie 2008

P. Bałczewski, W. Kudelska, A. Bodzioch
1,3-Dithioles
In: Comprehensive Heterocyclic Chemistry III, A. R. Katritzky, C. A. Ramsden, E. F. V. Scriven, R. J. K. Taylor, Eds.; Elsevier, Oxford, vol. 4, pp. 955-1090 (2008)

A. Skowrońska, K. Owsianik
Quinquevalent phosphorus acids
Organophosphorus Chem., 37, 116-178 (2008)

J. Drabowicz, J. Lewkowski, W. Kudelska, A. Zając
Four-membered rings with two sulfur atom
In: Comprehensive Heterocyclic Chemistry III, Ch. Stevens, Vol. Ed.; Elsevier, Amsterdam/Tokyo,
vol. 2, chapt. 2.18, 811-852 (2008)

J. Drabowicz, P. Kiełbasiński, D. Krasowska, M. Mikołajczyk
Asymmetric synthesis of optically active sulfinic acid esters
In: Organosulfur Chemistry in Asymmetric Synthesis, T. Toru & C. Bolm, Eds.; Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 31-54 (2008)

J. Drabowicz, J. Lewkowski, C. V. Stevens, D. Krasowska, R. Karpowicz
Product Class 14: Dialkylphosphinic Acids [R2P(O)(OH)] and Derivatives
In: Science of Synthesis, Ed.: F. Mathey, Vol. 42, 633-678 Thieme (2009)

J. Drabowicz, P. Kiełbasiński, P. Łyżwa, M. Mikołajczyk, A. Zając
Product Class 15: Alkylphosphonic Acids and Derivatives
In: Science of Synthesis, Ed.: F. Mathey, Vol. 42, 679-778 Thieme (2009)

S. Penczek, S. Słomkowski (Edytorzy)
(Bio)degradable Polymers from Renewable Resources
Macromol. Symp. 272, 2008. Wiley-VCH, Weinheim

A. Duda, A. Kowalski
Thermodynamics and Kinetics of Ring-opening Polymerization
In: Handbook of Ring-Opening Polymerization, Chapter 1, Ph. Dubois, Ph. Degee, O. Coulembier, J.-M. Raquez, Eds., WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2008, pp. 1-51

S. Penczek
Podstawy Chemii Makrocząsteczek i Polimerów
In: Fizyka Materiałów Polimerowych. Makrocząsteczki i ich Układy. H. Galina (ed), Ch. 2, pp. 75-114, Warszawa, WNT 2008

A. Duda, S. Szymański
Konformacja i konfiguracja makrocząsteczek
In: Fizyka Materiałów Polimerowych. Makrocząsteczki i ich Układy, H. Galina (ed), Ch. 4, pp. 75-114, Warszawa, WNT 2008

J. Chojnowski
Polimery krzemoorganiczne: stan obecny, przyszłość, zagadnienia pokrewne
In: Stan i perspektywy rozwoju materiałów polimerowych, , A. Gałęski (ed.), wyd. CBMiM PAN Łódź 2008 (pp. 13-56)

W. A. Stańczyk
Polimery Ciekłokrystaliczne
In: Stan i perspektywy rozwoju materiałów polimerowych, , A. Gałęski (ed.), wyd. CBMiM PAN Łódź 2008 (pp. 57-88)

P. Kubisa
Polimery biodegradowalne
In: Stan i perspektywy rozwoju materiałów polimerowych, , A. Gałęski (ed.), wyd. CBMiM PAN Łódź 2008 (pp.133-171)

S. Penczek, J. Pretula, K. Kałużyński
Polimery z odnawialnych surowców
In: Stan i perspektywy rozwoju materiałów polimerowych, , A. Gałęski (ed.), wyd. CBMiM PAN Łódź 2008 (pp.172-203)

E. Piórkowska, A. Gałęski
Nanokompozyty polimerowe
In: Stan i perspektywy rozwoju materiałów polimerowych, , A. Gałęski (ed.), wyd. CBMiM PAN Łódź 2008 (pp. 208-235)

J. K. Jeszka
Polimery przewodzące – stan wiedzy i perspektywy zastosowań
In: Stan i perspektywy rozwoju materiałów polimerowych, , A. Gałęski (ed.), wyd. CBMiM PAN Łódź 2008 (pp. 236-260)

Z. Bartczak
Stan obecny, przyszłość, zagadnienia pokrewne: polimerowe materiały orientowane i „materiały superwytrzymałe”
In: Stan i perspektywy rozwoju materiałów polimerowych, , A. Gałęski (ed.), wyd. CBMiM PAN Łódź 2008 (pp. 261-294)

S. Słomkowski
Zastosowania polimerów w medycynie
In: Stan i perspektywy rozwoju materiałów polimerowych, , A. Gałęski (ed.), wyd. CBMiM PAN Łódź 2008 (pp. 296-323)

W. A. Stańczyk, A. Czech, W. Duczmal, T. Ganicz, M. Noskowska, A. Szeląg
High refraction index polysiloxanes via organometallic routes
In: Silicon based Polymers” , F. Ganachaud, S. Boileau, B. Boury (Eds.), Springer-
Verlag. London, 2008, (pp. 153-161)

A. Kowalewska, B. Delczyk
Star-shape Poly(methylvinyl-co-dimethyl)siloxanes with Carbosilane Core – Synthesis and
Application
In: Silicon Based Polymers, Advances in Synthesis and Supramolecular Organization, F. Ganachaud, S. Boileau, B. Boury (Eds.), Springer-Verlag, London, 2008, Chapt. 1(8) (pp 99-118)

M. Cypryk
General Review on Polysiloxane Synthesis
In: Silicon-Based Inorganic Polymers, ed. R. DeJaeger i M. Gleria, NOVA Science
Publishers, New York 2008, Ch. 1 (pp. 1-59)

T. Basińska, S. Słomkowski
Antigen-antibody interactions detected by quasi-elastic light scattering and electrophoretic
mobility measurements; a new concept for latex immunodiagnostic test
In: Colloidal particles in micro and nano-biotechnologies”; Ch. 4 (pp. 95-115), A. Elaissari (ed.) John Wiley and Sons, Inc., 2008

M. Cypryk, A. Jóźwiak
Four-membered Rings with Two Heteroatoms including Silicon to Lead
In: Comprehensive Heterocyclic Chemistry III”, A. R. Katritzky, C. A. Ramsden, E. F. V. Scriven and R. J. K. Taylor (eds.) Elsevier, Oxford 2008, Vol. 2, Chapt. 2.21 (pp. 907-938)

Podziel się

Polecane strony