Członkowie rad redakcyjnych czasopism naukowych

 • Biomacromolecules, prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (2008)
 • Central European Journal of Chemistry, prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (2000), prof. dr hab. Stanisław Penczek (2003)
 • Chemistry Environment Biotechnology, redaktor naczelny z wyboru, prof. dr hab. Piotr Bałczewski (2010)
 • Chemistry Letters, prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (2001)
 • Current Green Chemistry, prof. dr hab. Józef Drabowicz (2018)
 • Current Organic Chemistry (Bentham), prof. dr hab. Roman Dembiński (2009)
 • Current Organic Chemistry, Guest Editor for Polymer Chemistry, prof. dr hab. Stanisław Penczek (2000)
 • DNA and RNA Nanotechnology, dr hab. Arkadiusz Chworoś (2012)
 • Egyptian Journal of Chemistry, prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (1996)
 • e-Polymers, prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (2006)
 • Green and Sustainable Chemistry, prof. dr hab. Józef Drabowicz (2015)
 • Heteroatom Chemistry, prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (1990)
 • International Scholarly Research Notices: Organic Chemistry, prof. dr hab. Józef Drabowicz (2010)
 • Journal of Applied Polymer Sciences Wiley, prof. dr hab. Andrzej Gałęski (1996)
 • Journal of Biomedical Nanotechnology, prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (2005)
 • Journal of Colloid Science and Nanotechnology, prof. dr hab. Teresa Basińska (2012), prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (2012)
 • Journal of Materials, prof. dr hab. Andrzej Gałęski (2010)
 • Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites (TURPIN, European Centre for Nanostructured Polymers), prof. dr hab. Andrzej Gałęski (2007)
 • Journal of Sulfur Chemistry, Editorial Board, prof. dr hab. Piotr Kaszyński, 2010
 • Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, prof. dr hab. Stanislaw Słomkowski (2008)
 • Materials Science, prof. dr hab. Andrzej Gałęski (2009)
 • Mini Reviews in Organic Chemistry (Bentham), prof. dr hab. Roman Dembiński (2015)
 • Molecules (MDPI), prof. dr hab. Roman Dembiński (2015)
 • Nucleic Acid Therapeutics, prof. dr hab. Barbara Nawrot, (2009)
 • The Open Macromolecular Journal, prof. dr hab. Stanisław Penczek (2013)
 • Organophosphorus Chemistry, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2019, Editor, dr Viktor Iaroshenko.
 • Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, prof. dr hab. Józef Drabowicz (2015)
 • Polimery, prof. dr hab. Marek Cypryk (2010),
 • prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (2013),
 • prof. dr hab. Stanisław Penczek (2003 – Przewodniczący Rady Redakcyjnej)
 • Polymers for Advanced Technologies, prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (2011), prof. dr hab. Stanisław Penczek (2011)
 • Progress in Polymer Science, prof. dr hab. Stanisław Penczek (1988)
 • Science of Synthesis-Update Volume  – Editor dla Vol. 33 (2014) i Vol. 39, (2011) prof. dr hab. Józef Drabowicz
 • Solid State Nuclear Magnetic Resonance, wyd. Elsevier, prof. dr hab. Marek Potrzebowski (2015)
 • Wiadomości Chemiczne, prof. dr hab. Marek Potrzebowski (2010)
 • Polymer International, prof. dr hab. Stanislaw Penczek (1990)
Podziel się

Polecane strony