Opublikowano: 30.06.2020, 18:25

E-learningowe szkolenia antykorupcyjne

W ramach podejmowania działań o charakterze antykorupcyjnym, CBMiM PAN informuje, że na internetowej platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego zamieszczone są ogólnodostępne szkolenia z tematyki antykorupcyjnej, w podziale na 3 bloki tematyczne:

  • Korupcja w administracji publicznej;
  • Korupcja w biznesie;
  • Przeciwdziałanie korupcji.

Każdy z ww. modułów kończy się testem wiedzy, a po jego pozytywnym zaliczeniu możliwe jest wygenerowanie certyfikatu poświadczającego ukończenie danego szkolenia (certyfikaty są imienne i opatrzone indywidualnym kodem). Skorzystanie z ww. oferty szkoleniowej jest rekomendowane wszystkim pracownikom, doktorantom i stażystom CBMiM PAN, celem zwiększenia wiedzy i świadomości tego zagadnienia, a tym samym ograniczania ryzyka korupcyjnego. Platforma szkoleniowa dostępna jest pod następującym adresem:

https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

 

Autor: Krzysztof Ławiński
Opublikowano: 30.06.2020
Podziel się

Polecane strony