Opublikowano: 09.02.2021, 13:47
Numer: DT/28-Rb/A/19/2020 (771420-N-2020)
Data ważności: 11/01/2021 14:00:00

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wydzielenie
i dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej klatki schodowej w budynku „A” CBMiM PAN w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 112

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe PRIMBUD inż. Stefan Szewczyk

ul. Tęczowa 17

91 – 502 Łódź

 

Ponadto, Zamawiający informuje o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

Lp. Firma oraz adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Punkty przyznane  

w kryterium

cena oferty

(A)

Punkty przyznane
w kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi
(G)
Punkty przyznane              w kryterium skrócenie

terminu na rozpatrzenie zgłoszenia

(Z)

Łączna punktacja

(F)

1 CERBEX Sp. z o.o.

ul. Lwowska 14

38 – 400 Krosno

39,43 30 10 79,43
2 PBHU PRIMBUD

inż. Stefan Szewczyk

ul. Tęczowa 17

91 – 502 Łódź

60 30 10 100

 

Prof. dr hab. Marek Potrzebowski

Dyrektor

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

Polskiej Akademii Nauk

Informacja o wyborze oferty (skan)

Autor: Krzysztof Ławiński
Opublikowano: 09.02.2021
Podziel się

Polecane strony