Opublikowano: 12.04.2024, 09:02
Data ważności: 01/06/2024 00:00:00

Konkurs na stanowisko DOKTORANTA – STYPENDYSTY w Projekcie NCN PRELUDIUM BIS-5

Konkurs na stanowisko doktoranta – stypendystę w Projekcie NCN PRELUDIUM BIS-5
(2023/50/O/ST11/00329) : „Chemia typu „klik” w kanałach mikroprzepływowych jako narzędzie do budowy nanomateriałów przeciwko drobnoustrojom lekoopornym”

Kierownik projektu: dr hab. Marek Brzeziński, prof. CBMiM PAN

Nazwa stanowiska: DOKTORANT – STYPENDYSTA

Opis zadań:

1. Otrzymywanie nanocząstek o odpowiedniej wielkości i strukturze za pomocą techniki mikroprzepływów;
2. Analiza otrzymanych nanocząstek, ich struktury, właściwości oraz stabilności (NMR, FTIR, DSC, TGA, SEM, DLS);
3. Badania efektywności in vitro otrzymanych nanocząstek pod opieką Dr Weroniki Gonciarz (Uniwersytet Łódzki);
4. Udział w krajowych/międzynarodowych konferencjach naukowych;
5. Udział w pisaniu oraz redagowaniu artykułów naukowych.

Wymagania:

1. Ukończone studia magisterskie na kierunku chemia, biochemia lub kierunku pokrewnym w ciągu ostatnich 5 lat;
2. Status doktoranta w Szkole Doktorskiej BioMedChem lub gotowość rekrutacji do tej Szkoły;
3. Znajomość technik mikroprzepływów, NMR, FTIR, oraz DLS. Znajomość pracy z hodowlami komórkowymi będzie dodatkowym atutem;
4. Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
5. Otwartość na interdyscyplinarną współpracę;
6. Gotowość do odbycia sześciomiesięcznego stażu na Uniwersytecie Baskijskim w San Sebastian.
7. Motywacja do prowadzenia badań naukowych, kreatywność.

Warunki zatrudnienia:

  • Miejsce realizacji projektu: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych,
    Polska Akademia Nauk, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
    Typ konkursu: PRELUDIUM BIS-5 ST11
    Kierownik projektu: dr hab. Marek Brzeziński, prof. CBMiM PAN
  • Termin składania ofert: 1 czerwca 2024 (23:59)
    Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 czerwca 2024

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z danymi kontaktowymi oraz uwzględnieniem chęci przystąpienia
do projektu wraz z odniesieniem do stawianych wymagań.
2. Życiorys – CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym publikacje
w wydawnictwach/czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.
3. Kopia dyplomu lub oficjalnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra. Dopuszczalny jest dokument potwierdzający termin obrony pracy magisterskiej.
4. Przynajmniej 1 list rekomendacyjny od promotora lub opiekuna bezpośrednio
współpracującego z kandydatem.

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres , do wiadomości ; załączenie wymaganych dokumentów w formie PDF. Dodatkowych informacji udziela dr hab. Marek Brzeziński, prof. CBMiM PAN tel. (42) 6803 328, e-mail:
Prosimy o dołączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U.Nr 133, Poz.833).

 

Klauzula informacyjna: Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo – badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zależności od okoliczności. Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Autor: Aleksandra Szczepańczyk
Opublikowano: 12.04.2024
Aktualizacja: 15.04.2024
Podziel się

Polecane strony