Opublikowano: 25.04.2024, 12:00
Data ważności: 30/05/2024 00:00:00

Konkurs na stanowisko STUDENTA – STYPENDYSTY w Projekcie NCN SONATA BIS 8

Konkurs na stanowisko STUDENTA – STYPENDYSTY w Projekcie NCN SONATA BIS 8
(nr 2018/30/E/ST5/00576) – „Hydrożele zbudowane z dynamicznych węzłów sieci
o kontrolowanej przepuszczalności i wzmożonej rozpuszczalności leków
do potencjalnego leczenia ginekologicznego”

Kierownik projektu: dr hab. Monika Gosecka, Prof. CBMiM PAN

Nazwa stanowiska: STUDENT – STYPENDYSTA (1-2 osoby)

 

Opis zadań:

Student będzie odpowiedzialny za enkapsulację leku w strukturze kopolimerów amfifilowych, wytwarzanie hydrożeli, prowadzenie badań aktywności przeciwdrobnoustrojowej nośników polimerowych. Przygotowanie pracy magisterskiej w tematyce projektu.

 

Wymagania:

1. Student 2-ego stopnia na kierunku mikrobiologia, biotechnologia medyczna;
2. Ukończony podstawowy kurs chemii organicznej;
3. Atutem będzie znajomość metod zaawansowanych technik w projektowaniu badań biologicznych materiałów i preparatów o potencjale aplikacyjnym lub procedur diagnostyki mikrobiologicznej w biotechnologii;
4. Znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z literatury anglojęzycznej;
5. Motywacja do prowadzenia badań naukowych;

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendium – 6 miesięcy
Miejsce realizacji projektu: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych,
Polska Akademia Nauk, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
Kierownik projektu: dr hab. Monika Gosecka, Prof. CBMiM PAN

 

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z danymi kontaktowymi.
2. Kopia dokumentu potwierdzającego status studenta na kierunku mikrobiologia, biotechnologia medyczna.
3. Wykaz oceny z chemii organicznej,

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres , do wiadomości ; wymaganych dokumentów w formie PDF.
Dodatkowych informacji udziela dr hab. Monika Gosecka, nr tel. (42) 6803 270, e-mail:

 

Termin składania ofert: 30 maja 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: aplikacje w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków do 30 maja 2024 r.

 

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.”

Klauzula informacyjna:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo – badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zależności od okoliczności. Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Informujemy, że Konkurs na stanowisko
Studenta-Stypendysty w Projekcie NCN SONATA BIS 8

wygrały:

  1. Weronika Maura Popa,
  2. Oliwia Mika
Autor: Aleksandra Szczepańczyk
Opublikowano: 25.04.2024
Aktualizacja: 03.06.2024
Podziel się

Polecane strony