Opublikowano: 17.06.2024, 14:15
Data ważności: 16/07/2024 00:00:00

Konkurs na TRZY STANOWISKA ASYSTENTA w Dziale Nanomateriałów Polimerowych

DYREKTOR CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ŁODZI
OGŁASZA KONKURS NA TRZY STANOWISKA ASYSTENTA W DZIALE NANOMATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

 

1. Kluczowe obowiązki :

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie fizyko-chemii nanomateriałów, materiałów i nanomateriałów polimerowych, otrzymywanie i badanie nowych materiałów i nanomateriałów;
 • Opracowywanie wyników badań oraz przygotowywanie publikacji w czasopismach
  naukowych i prezentacji na konferencjach naukowych;
 • Przygotowanie wniosków grantowych na prowadzenie badań i zakup aparatury badawczej.

2. Wymagania:

 • Posiadanie stopnia magistra nauk chemicznych, fizycznych, technicznych lub nauk pokrewnych;
 • Doświadczenie w badaniach i znajomość technik badawczych stosowanych w fizyko-chemii nanomateriałów, materiałów i nanomateriałów polimerowych;
 • Udokumentowany dorobek naukowy – przynajmniej cztery publikacje oryginalne w czasopismach z listy JCR, o wysokim IF, szczególnie dotyczące tematyki przyszłych badań;
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z literatury naukowej.

3. Wymagane dokumenty:

 • Podanie i list motywacyjny z opisem planowanych badań naukowych (nie więcej niż dwie strony A4) w Dziale Nanomateriałów Polimerowych;
 • CV/Życiorys naukowy, zawierający opis dotychczasowej pracy i osiągnięć;
 • Spis publikacji i osiągnięć;
 • Odpis dyplomu magistra lub doktora;
 • Dwie opinie przygotowane przez samodzielnych pracowników naukowych.

4. Zgłoszenia na konkurs wraz z dokumentami w formie pdf należy przesyłać na adres , z kopią do  z dopiskiem „Konkurs na asystenta – DNP” w terminie do 16.07.2024 r. 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 29.07.2024 r.

6. W trakcie postępowania konkursowego kandydaci mogą być poproszeni o zaprezentowanie swych dotychczasowych osiągnięć oraz przedstawienie planu rozwoju kariery naukowej.

7. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na czas nieokreślony lub w ramach kontraktu terminowego.

8. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„ Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   moich   danych   osobowych   przez   Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, w  celu  przeprowadzenia  niniejszego  procesu  rekrutacyjnego.”

 

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Naukowy CBMiM PAN, tel. +48 426803232,
e-mail , oraz prof. Ewa Piórkowska-Gałęska,, tel. +48 426803316, e-mail

 

Słowa kluczowe: fizyka, chemia, materiały polimerowe, nanomateriały

 

 Klauzula informacyjna:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo – badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zależności od okoliczności. Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Autor: Aleksandra Szczepańczyk
Opublikowano: 17.06.2024
Aktualizacja: 26.06.2024
Podziel się

Polecane strony