Opublikowano: 27.04.2020, 13:30
Numer: TZ/28-D/4/20
Data ważności: 08/05/2020 00:00:00

Dostawa kompaktowego spektrofluorymetru- postępowanie Nr ref. TZ/28-D/4/20

Ogłoszenie Publiczne

 

                                    Numer postępowania TZ/28-D/4/20

 

Postępowanie prowadzone w trybie artykułu 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

Przedmiotem dostawy jest aparatura naukowa służąca wyłącznie do celów prac

 badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych Zamawiającego,

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8.

 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Sienkiewicza 112

90-363 Łódź

ogłasza,

że w dniu 27.04.2020 r. wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

KOMPAKTOWEGO SPEKTROFLUORYMETRU, POZWALAJĄCEGO NA POMIARY FLUORESCENCJI I FOSFORESCENCJI WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM I DEDYKOWANYM ZESTAWEM KOMPUTEROWYM.

POBIERZ SIWZ

 

CPV: 38.54.00.00-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.

 

 

Łódź, dnia 27.04.2020 r.

 

Autor: Elżbieta Wróblewska
Opublikowano: 27.04.2020
Podziel się

Polecane strony